Seminarai, mokymai

 • Atnaujinimo ugdymo turinio ypatumai: kompetencijų raiška pamokoje
 • Pamokos planavimas
 • Ukrainos vaikų integracija
 • JT Neįgalių teisių konvencija: ką įsipareigojome?
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių ypatumai
 • Darbo su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais metodikos, pagalba. ABA metodo mokymai
 • Pagalba elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams
 • Darbo su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais vaikais metodai
 • Darbo su skaitymo ir rašymo turinčiais vaikais metodai
  Darbo su klausos sutrikimų turinčiais vaikais metodai
 • Efektyvus komandinis darbas su specialiųjų poreikių vaikais
 • Veiksmingi patyčių prevencijos principai
 • Mediacija
 • Tėvų ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas

Skip to content