Kvalifikacijos tobulinimo programa mokykloms

Temos: Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui Kompetencijomis grįsta pamoka Programa Brošiūra