Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas: patarimai mokytojams

Bendraukite atvirai:

 • Reguliariai informuokite tėvus apie vaiko pažangą, elgesį ir mokyklos veiklą.
 • Naudokite įvairius bendravimo kanalus, tokius kaip el. paštas, dienoraščiai, skambučiai ir susitikimai.
 • Būkite atviri tėvų klausimams ir rūpesčiams.
 • Skatinkite tėvus kreiptis į jus, jei jie turi problemų ar klausimų.

Sukurkite pasitikėjimo ir pagarbos atmosferą:

 • Gerbkite tėvų, kaip pirmųjų savo vaikų ugdytojų, vaidmenį.
 • Įvertinkite tėvų indėlį į vaiko ugdymą.
 • Būkite empatiški ir supratingi tėvų atžvilgiu.
 • Venkite kaltinimų ir kritikos.

Skatinkite tėvų dalyvavimą mokyklos veikloje:

 • Kvieskite tėvus į tėvų susirinkimus, renginius ir savanoriauti.
 • Sukurkite tėvų klubą, kuris padėtų mokyklai spręsti aktualius klausimus.
 • Įtraukite tėvus į klasės veiklą ir projektus.
 • Teikite tėvams informaciją apie tai, kaip jie gali padėti vaikui mokytis namuose.

Bendradarbiaukite sprendžiant problemas:

 • Jei kyla problemų su vaiko elgesiu ar pažanga, dirbkite kartu su tėvais, kad rastumėte sprendimą.
 • Būkite atviri tėvų pasiūlymams ir idėjoms.
 • Sukurkite individualų planą vaikui, kuriame būtų numatyti konkretūs tikslai ir veiksmai.
 • Reguliariai aptarkite su tėvais plano įgyvendinimą ir rezultatus.

Naudokite išteklius ir paramą:

 • Yra daug išteklių, kurie gali padėti mokytojams skatinti bendradarbiavimą su tėvais.
 • Pasinaudokite mokyklos bibliotekos, interneto ar kitų institucijų teikiamais ištekliais.
 • Dalyvaukite mokymuose ir seminaruose, skirtuose bendradarbiavimui su tėvais.
 • Kreipkitės pagalbos į kolegas, administratorius ar kitus specialistus, jei jums reikia pagalbos.

Dar keletas papildomų patarimų:

 • Būkite pozityvūs bendradarbiaudami su tėvais.
 • Parodykite tėvams, kad jums rūpi jų vaiko gerovė.
 • Skirkite laiko pokalbiams su tėvais apie jų vaikus.
 • Būkite lankstūs ir pasirengę kompromisams.
 • Įvertinkite tėvų pastangas ir pasiekimus.

Svarbu atsiminti, kad bendradarbiavimas su tėvais yra nuolatinis procesas, kuris reikalauja abiejų pusių pastangų ir įsipareigojimo. Kai mokytojai ir tėvai dirba kartu, jie gali sukurti palankias sąlygas vaiko sėkmingam mokymuisi ir ugdymui.

Bendradarbiavimas su tėvais yra vienas iš svarbiausių veiksnių, užtikrinančių vaiko sėkmę mokykloje.

Socialinė pedagogė, edukologė Kristina Paulikė

Skip to content