ORGANIZUOJAME MOKYMUS GRUPĖMS 

TEMOS

  1. LYDERYSTĖ ĮTRAUKIOJO UGDYMO KONTEKSTE
  2. VEIKSMINGAS ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMAS UGDYMO ĮSTAIGOJE, SAVIVALDYBĖJE
  3. ĮTRAUKTIS SOCIALINIAME DARBE. DARBO SU KITOKIAIS VAIKAIS YPATUMAI
  4. KOMANDINIO DARBO PRINCIPAI
  5. VERSLUMO SKATINIMO MECHANIZMAI.
  6. PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
  7. BENDRUOMENIŲ VEIKLOS MODELIAVIMAS
  8. UNIVERSALAUS UGDYMO(SI) DIZAINO PRINCIPAI
  9. UNIVERSALUS DIZAINAS APLINKOJE
  10. KURIAME MOKYKLĄ KIEKVIENAM.

Kontaktai:
info@iniciatyvos.lt
Tel. nr. 868647107