Seminarai

ORGANIZUOJAME MOKYMUS 

TEMOS

 1. Mokyklos pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui
 2. Lyderystė įtraukiojo ugdymo kontekste
 3. Veiksmingas švietimo pagalbos organizavimas ugdymo įstaigoje, savivaldybėje
 4. Įtrauktis socialiniame darbe. Darbo su kitokiais vaikais ypatumai
 5. Komandinio darbo principai
 6. Verslumo skatinimo mechanizmai.
 7. Projektų rengimas ir įgyvendinimas
 8. Bendruomenių veiklos modeliavimas
 9. Universalaus ugdymo(si) dizaino principai
 10. Universalus dizainas aplinkoje
 11. Kuriame mokyklą kiekvienam.

Kontaktai:
info@iniciatyvos.lt
Tel. nr. 868647107

Skip to content