Veiklos

Mokymai, seminarai:

1. JT Neįgalių teisių konvencija: ką įsipareigojome?
2. Specialiųjų ugdymosi poreikių ypatumai
3. Darbo su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais metodikos, pagalba. ABA metodo mokymai 
4. Pagalba elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams
5. Darbo su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais vaikais metodai
6. Darbo su skaitymo ir rašymo turinčiais vaikais metodai
7. Darbo su klausos sutrikimų turinčiais vaikais metodai
8. Efektyvus komandinis darbas su specialiųjų poreikių vaikais
9. Veiksmingi patyčių prevencijos principai
10. Mediacija 
11. Tėvų ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas

Projektai

Konsultacijos

Skip to content