Kristina Paulikė CV

Trumpai

Gimiau 1973 m. Plungėje, žemaičių šeimoje. Netrukus su tėvais persikėlėme į Vievį, kur baigiau Vievio gimnaziją, Vievio meno mokyklą.

1995 m. Vilniaus konservatorijoje įgijau fortepijono mokytojos bei koncertmeisterės kvalifikacijas. Nuo 1995 iki 2002 metų dirbau meno mokykloje, gimnazijoje, kultūros centre, vargonavau bažnyčiose.

2005 m. baigiau Lietuvos edukologijos universitetą (LEU), įgijau Edukologijos (socialinės pedagogikos) magistro laipsnį, ten pat studijavau Socialinio darbo vadybos magistrantūroje.  Nuo 2002 m. dirbau socialine pedagoge. Tuo metu buvau išrinkta Elektrėnų savivaldybės socialinių pedagogų, taip pat gimnazijos klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininke. Rengėme ir vykdėme nacionalinius bei tarptautinius projektus. Pedagogų bendruomenėms vedžiau mokymus apie projektų rengimą ir įgyvendinimą.

Persikėlus gyventi į  Vilnių dirbau Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.  2006 m. įsteigiau VšĮ „Švietėjiškų iniciatyvų centras”, kurios veikla buvo susijusi su pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, projektų įgyvendinimu. Tais pačiais metais su šeima išvykome gyventi į Klaipėdą, kur vyro įmonėje UAB „Giedvarai” (dabar UAB „Proservisai”) dirbau personalo vadove, rengiau ir administravau ES projektus. Jiems pasibaigus,  su bendraminčiais pradėjome aktyvią visuomeninę veiklą Asociacijoje „Vakarų Lietuvos tėvų forumas”, susijusią su švietimu, šeimos politika, sociokultūrine veikla.  tėvus įsijungti į švietimo sistemą, skaitėme paskaitas švietimo bendruomenėms, organizavome diskusijas, konferencijas, susijusias, su švietimu, edukacinėmis veiklomis, šeimos gerovės politika.  Inicijavome su bendraminčiais Šeimos tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės steigimą (buvau šios tarybos pirmininkė), atstovavome tėvus įvairiose valdžios institucijose (Klaipėdos miesto sav., LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje) darbo grupėse, Švietimo bei Šeimos tarybose.

Klaipėdos universitete studijavau Regionų valdysenos magistrantūroje, domėjausi dalyvaujamąja valdysena, tinklaveika, taip pat MRU Švietimo ir mokslo politikos vadybos magistrantūroje.

Nuveikti darbai ir pareigos (nuo 2013 m.):

2013-2019 m. Asociacijos „Vakarų Lietuvos tėvų forumas“ pirmininkė (nuo 2017 m. narė):

  • Šeimos taryba prie Klaipėdos m. savivaldybės (Tarybos pirmininkė).
  • Švietimo taryba prie Klaipėdos m. savivaldybės (pirmininko pavaduotoja).
  • Klaipėdos vietos bendruomenės tarybos (VBT) narė.
  • Veikla įvairiose Klaipėdos miesto savivaldybės darbo grupėse.
  • Darbo grupės narė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje rengiant Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programą.
  • Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė.

2017-2019 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja šeimos politikai, NVO, bendruomenėms. Pagrindiniai darbai:

2019 m. Vilniaus regiono pertvarkos procesų ekspertė.

Nuo 2006 m. VšĮ Švietėjiškų iniciatyvų centro direktorė. Veiklos:

2019-2020 m. Balsių bendruomenės veiklose:

Nuo 2019  m. Asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė. Atstovavimas: 

  • Nuo 2020 m. Vilniaus miesto savivaldybės šeimos ir vaiko gerovės komisijos narė.
  • Nuo 2020 m. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymo nuostatų įgyvendinimo koordinavimo grupės narė.

2020 – 2021 m. Lietuvos samariečių Vilniaus skyriaus komandos narė projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai”

Nuo 2020 m. Nacionalinėje švietimo agentūroje metodininkė ES projektuose:

Nuo 2020 m.

2023 m. vasaris – liepa

Nuo 2023 m. rugsėjo

  • Vilniaus Žvėryno gimnazija

Straipsniai:

Trumpas CV

Skip to content