Švietimo įstatymo pakeitimai: milijonai be vizijos mažai ką tepakeis

JT Neįgaliųjų teisių konvencija įpareigoja šalinti vaikų su negalia diskriminaciją,…