Kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokyklos pasirengimas diegti atnaujintą ugdymo turinį”

Išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai bendradarbiaujant su Lietuvos švietimo pagalbos įstaigomis.

Mokymų programa

Skip to content