Kristina Paulikė. Kokybišką mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą užtikrinantys veiksniai

Atvirumas ir skaidrumas:

 • Mokykla ir tėvai turi būti atviri ir skaidrūs vieni kitiems.
 • Mokykla turi reguliariai informuoti tėvus apie vaiko pažangą, elgesį ir mokyklos veiklą.
 • Tėvai turi laiku informuoti mokyklą apie vaiko problemas ar poreikius.

Pasitikėjimas ir pagarba:

 • Mokykla ir tėvai turi pasitikėti vieni kitais ir gerbti vieni kitų nuomones.
 • Mokytojai turi gerbti tėvų, kaip pirmųjų savo vaikų auklėtojų, vaidmenį.
 • Tėvai turi gerbti mokytojų profesionalumą ir patirtį.

Bendras tikslas:

 • Mokykla ir tėvai turi turėti bendrą tikslą – padėti vaikui sėkmingai mokytis ir augti.
 • Mokykla ir tėvai turi dirbti kartu, kad sukurtų palankias sąlygas vaiko ugdymui.

Aktyvus dalyvavimas:

 • Tėvai turėtų aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje, pavyzdžiui, savanoriauti, lankyti tėvų susirinkimus, dalyvauti renginiuose.
 • Mokykla turėtų skatinti tėvų dalyvavimą ir sudaryti tam sąlygas.

Efektyvus bendravimas:

 • Mokykla ir tėvai turi efektyviai bendrauti tarpusavyje.
 • Mokykla turi reguliariai informuoti tėvus apie vaiko pažangą, elgesį ir mokyklos veiklą.
 • Tėvai turi laiku informuoti mokyklą apie vaiko problemas ar poreikius.
 • Bendravimas turi būti abipusis ir pagarbus.

Konfidencialumas:

 • Mokykla ir tėvai turi gerbti vaiko privatumą ir konfidencialumą.
 • Asmeninė informacija apie vaiką neturi būti dalinama su trečiosiomis šalimis be tėvų sutikimo.

Tarpusavio pagalba:

 • Mokykla ir tėvai turėtų padėti vieni kitiems auginti ir ugdyti vaikus.
 • Mokykla gali teikti tėvams patarimus ir konsultacijas auklėjimo klausimais.
 • Tėvai gali padėti mokyklai organizuoti renginius ir veiklas.

Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis:

 • Mokykla ir tėvai gali bendradarbiauti su kitomis institucijomis, pavyzdžiui, psichologais, socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros specialistais, siekdami geriau padėti vaikui.

Svarbu pažymėti, kad kokybiškas mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas yra nuolatinis procesas, kuris reikalauja abiejų pusių pastangų ir įsipareigojimo.

Kai mokykla ir tėvai dirba kartu, jie gali sukurti palankias sąlygas vaiko sėkmingam mokymuisi ir ugdymui.

Socialinė pedagogė, edukologė Kristina Paulikė

Skip to content